qq幸福情侣分组设计,∞仅対厼偏爱

发布时间:2012-03-21 编辑:【Q天下】 热量:
 • ╪───────     
 •   乀'莪可以铥認
 •   乀'可以铥钱  
 •         甚至
 •    ╭﹀﹀﹀﹀﹀┉╮
 •       可以铥掵
 •    ╰﹀﹀﹀﹀﹀﹀╯        
 •         但是
 •    ※〝莪不能铥了妳※〝
 •     ,‐ 、,ˊˋ、
 •     `. 僾妳 ,′
 •     ˋ . ˊ

 

===========qq幸福情侣分组设计由www.qqttxx.com为您提供===========================

 

 • :◆◇ヽ━━━━━
 • ───曾经↗
 •  
 • →_→(爱过你)
 •  
 • ───如今↗
 •  
 • →_→(想念你)
 •  
 • ───未来↗
 •  
 • →_→(忘记你)
 • ━━━━━ヽ◆◇
 • ∞仅対厼偏爱

 

========================QQ分组由www.qqttxx.com为您提供===========================

 

 •   ┏━━━━━┓
 •     I love you
 •   ┗━━━━━┛
 • ┏ ━ ┓             
 • ┃ 春 ┃◥◢┃说┃
 • ┗ ━ ┛◤◣┃好┃
 • ┏ ━ ┓    ┃的┃
 • ┃ 夏 ┃    ┃天┃
 • ┗ ━ ┛◥◢┃冷┃
 • ┏ ━ ┓◤◣┃了┃
 • ┃ 秋 ┃    ┃你┃
 • ┗ ━ ┛    ┃就┃
 • ┏ ━ ┓◥◢┃会┃
 • ┃ 冬 ┃◤◣┃回┃
 • ┗ ━ ┛    ┃来┃

 

========================QQ分组由www.qqttxx.com为您提供===========================

 

 • ):_______       
 • ╭公告°   
 • °丅﹁秒、待續…
 • ▄▄▄▄▄︻︻▄
 • BaBy、|牵手  
 • BaBy、|幸福  
 • ▇▇▇▇▇◣◢▇
 • 剧情再美、
 • 终究是戏。
 • 灬花开ヽ若相依┇
 • 灬花落ヽ莫相离┇
 • 灬长相厮守、
 • 灬天长地久、
 • |一辈子的幸福|
 • |一直睡到老去|